AW DESIGN OCH INREDNINGSBYRÅ

HUR GÅR DET TILL?

Processen kan se lite olika ut beroende på hur omfattande projektet är. Nedan är en sammanfattning av hur det ofta går till, från idé till ett färdigt resultat!

Vi har ett uppstartsmöte där vi diskuterar vad ni har för behov, förväntningar och förutsättningar.Jag börjar skissa på ett förslag och tar fram presentationsmaterial.Vi bokar ett möte där vi går igenom förslaget. Förslaget innehåller möblerade planritningar, 3D visualiseringar, moodboard, fysiska färg- och materialprover, produktspecifikation och en offert på all den inredning, de möbler och textilier som ligger med i förslaget.Eventuella korrigeringar av förslaget utifrån den avstämning vi gjort. När vi nått ett färdigt förslag som vi alla är nöjda med kan vi påbörja processen med inköp. AW Design studio hjälper till med inköp, logistik och mottagning av alla leveranser.När all inredning nått vårt lager bokar vi in utkörning och montering.Uppföljning på projektet.